Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 31.05.2023 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 02.05.2022 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 28 czerwca 2022 r

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 06 sierpnia 2020 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 10.07.2020 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 06 sierpnia 2020 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 lipca 2019 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 lipca 2019 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 28.06.2019 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 25 lipca 2019 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2018 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 lipca 2018 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 18.05.2018 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą prawną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2017 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2017 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 23.06.2017 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 19 lipca 2017 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2016 roku.

 1. Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 lipca 2016 r.
 2. Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kupiec S.A. na dzień 12 lipca 2016 r.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał
 2. Informacja o liczbie akcji

Formularze:

 1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną
 2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
 3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika