Kalendarz inwestora

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku


 

Zarząd Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 13.02.2020 roku,
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 14.05.2020 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 13.08.2020 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 12.11.2020 roku,

 

Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.05.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.